KHL Season 2012/13

KHL Season 2012/13

22.10.12. ????????? ??? ?????? 2012/13
< > (?????) – < > (??????).
?????? ??????, ???? ???????.
|22.10.12. KHL Championship 2012/13
Vityaz (Chekhov) – Barys (Astana).
Trevor Gillies, Jon Mirasty.