Who says Dirk Nowitzki isn’t marketable?

(via Funny or Die/theScore’s Tumblr)